+48 506 016 130
biuro@centrum-wesela.pl

 • Doba zaczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 • Warunkiem rezerwacji jest wpłata 30% wartości usługi na podane konto bankowe.
 • Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 • W przypadku woli otrzymania faktury Vat za Usługi – Gość jest zobowiązany do podania numeru NIP oraz danych nabywcy w momencie dokonywania rezerwacji. Nie podanie numeru NIP podczas składania rezerwacji, skutkuje niemożliwością wystawienia faktury VAT.
 • Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich dzieci i zobowiązani są do zapewnienia im opieki także podczas przebywania na placu zabaw.
 • Grillowanie możliwe jest tylko i wyłącznie na trawniku przed domkiem. Obowiązuje zakaz grillowania na tarasie i chodnikach.
 • Zabrania się używania w domkach grzałek, grzejników i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 • W dniu wyjazdu Najemca zobowiązany jest do pozostawienia domku w czystości włączając w to umycie naczyń oraz usunięcie wszelkich odpadów.
 • Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci, dlatego prosimy o wyrzucanie odpadów do odpowiednio przystosowanych do tego kontenerów.
 • Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie ośrodka oraz za pozostawione samochody. Parking znajdujący się przed ośrodkiem jest parkingiem niestrzeżonym.
 • Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.
 • Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierane są w dniu przyjazdu. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.
 • Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco.
  Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
  i urządzeń technicznych ośrodka powstałych z ich winy lub z winy odwiedzających.
  Zagubienie lub zniszczenie kluczy wiąże się z koniecznością wniesienia przez klientów opłaty
  w wysokości 100,00 zł.
 • Zastrzegamy sobie prawo anulowania rezerwacji z zatrzymaniem wpłaconego przez klienta zadatku,
  w przypadku niestawienia się pierwszego dnia zarezerwowanego pobytu do godziny 22:00.
 • Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:00.
 • Z uwagi na poszanowanie odpoczynku innych gości, na terenie ośrodka zabronione jest zakłócanie spokoju, w szczególności poprzez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki oraz zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite.
 • Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Osoby niebędące gośćmi naszego ośrodka mogą przebywać na jego terenie wyłącznie po uzgodnieniu z Recepcją do godziny 22.00
 • Zabrania się wystawiania mebli poza obręb tarasu oraz wynoszenia z domków sprzętów stanowiących ich wyposażenie oraz przestawiania i przesuwania mebli znajdujących się w domku.
 • Zabrania się palenia tytoniu, świec oraz smażenia i czyszczenia ryb w domkach.
 • Zabrania się samodzielnego włączania, wyłączania, regulowania pieców gazowych!
 • W naszym ośrodku mogą przebywać zwierzęta domowe po wcześniejszym uzgodnieniu. Właściciele zwierząt zobowiązani są do ich nadzoru, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania na teren ośrodka wyłącznie na smyczy.
 • Goście przebywający na terenie ośrodka zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do puszczenia obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów.