+48 506 016 130
biuro@centrum-wesela.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn.: „Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez rozbudowę bazy turystycznej (noclegowo-gastronomicznej) i budowę SPA nad jeziorem w Ińsko” mająca na celu rozszerzenie działalności mikroprzedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi  doradcy weselnego, budowy i wyposażenia SPA, zmiany sposobu użytkowania wraz rozbudową budynku usługowo – gastronomicznego do 10 pokoi ( 25 miejsc noclegowych wyposażonych łazienki, meble, sprzęt TV), rozbudowy sali restauracyjnej,  co pozwoli na utworzenie trzech miejsc pracy na obszarze o dużym bezrobociu, w tym dla dwóch osób z grupy defaworyzowanej – współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.